5 ONG catalanes a la xarxa

La pàgina web d'Intermon Oxfam mostra totes les campanyes, iniciatives i actes que duen a terme des de l'organització. Tenen un espai on anuncien el seu compte a Twitter, però només per seguir-los, en cap moment convida a fer feedback amb la ONG. A la part superior dreta de la pàgina web hi ha un apartat on convida a seguir Intermon Oxfam en altres xarxes (Facebook i YouTube). Dins el web també es troba un altre espai on registrar-se per rebre una newsletter amb l'explicació dels projectes que l'organització té entre mans.

Pel que fa a les xarxes socials, Intermon Oxfam les utilitza, bàsicament, per parlar de les campanyes que està duent a terme i fer retweets de qui parla d'aquestes. La interacció amb els seguidors o potencials seguidors és escassa, ja que es redueix al retweet d'alguns comentaris, però en pocs casos es basa en la conversa amb aquests. Intermon Oxfam concep les xarxes com un canal més per mostrar el que fan, d'urna manera unidireccional.

El cas de la Fundació Arrels, en canvi, és tot el contrari. Des de fa temps l'organització, per altra banda molt més reduïda que l'anterior, s'ha centrat en un un de les xarxes socials molt actiu posant en marxa iniciatives com la creació del compte @Placido_Mo, on es simulava que una persona sense sostre explicava què li va passar durant uns dies. Actualment el compte segueix en marxa i un grup de persones que havien estat al vivint al carrer l'actualitzen els dijous explicant vivències i situacions que ells mateixos havien experimentat sent al carrer. Arrels també acostuma a posar en marxa hashtags a Twitter per posar en marxa campanyes.

Una de les fortaleses de la Fundació Arrels és que a part de tenir un departament de comunicació liderat per l'Olga García, compten amb una xarxa de voluntaris que es dediquen exclusivament a la comunicació. Això permet que s'idein moltes més coses que en altres organitzacions. A més a més, l'estructura de l'ONG permet que aquest departament funcioni de manera autònoma sense haver de consultar totes les iniciatives amb la junta directiva de l'entitat.

L'ONG Setem, que pertany a la Federació Catalana d’ONG (FCONG), té un model de web basat en l’explicació de qui son i què fan. L’ús que fan de les seves xarxes és molt participatiu, buscant la interacció i la conversa amb el públic. Això resulta un contrast amb el tipus de campanyes virals que fan, ja que no acostumen a ser massa populars. Tot i això, la seva dedicació i el seu pla de comunicació està basat en una hibridació entre el model unilateral del web i la importància del feedback del públic i la generació de conversa sobre la organització.

El cas de Metges sense fronteres (MSF) es troba al pol oposat, s'assembla a la manera de funcionar d'Intermon Oxfam. El problema de les organitzacions grans és, tal com apunten Jaume Albaigès i Montse Santolino, que les estructures són més rígides que en les entitats mitjanes i petites i la comunicació interna és molt més difícil de portar. A més a més, la presa de decisions es relentitza. Tot i això, Metges sense Fronteres aconsegueix que l'ús de les xarxes com un canal per publicitar-se sigui productiu des del punt de vista dels seguidors (a Twitter en tenen 240.016).

El web d'Acció contra la fam mostra clarament la voluntat de trobar socis i col·laboradors. A la part superior dreta de la pàgina hi ha un banner que ho indica. També basen la seva comunicació a la xarxa per desenvolupar el que són els seus projectes, en què han consistit i, de vegades, l'impacte que han tingut i els resultats.

Per les ONG és difícil trobar un punt d'equilibri entre la publicitat i la comunitat. La situació actual impedeix que les mitjanes i petites puguin invertir gaire en la comunicació, i les estructures de les grans no permeten que la fluidesa que requereixen aquestes eines sigui l'adequada. És, per tant, el moment clau per aquelles entitats enginyoses que valorin Internet com una eina d'ajuda amb la que cal interactuar, però en un context different que el de l'usuari particula, l'empresa o l'administració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada